top of page
אפרת חיניץ עורכת דין - תחומי ההתמחות

תחומי ההתמחות

נדל"ן

נדל"ן

 • ליווי וייצוג דיירים ו/או יזמים בקידום פרויקטים של תמ"א 38 ופרויקטים של התחדשות עירונית.

 • טיפול בקידום עסקאות מכר ו/או רכישה של נכסים פרטיים ומסחריים החל משלב בחינת כדאיות העסקה, המשך בניהול משא ומתן מורכב, לעיתים בין מספר רב של צדדים, ועד להשלמתה.

 • טיפול בהסכמי שכירות של נכסים פרטיים ומסחריים.

 • הסדרת רישום זכויות קנייניות בנכסים שהתקבלו בירושה ו/או שרישומם לא בוצע מסיבות שונות.

 • ניהול נכסים עבור תושבי חוץ.

מימון

מימון

 • ליווי לקוחות פרטיים ועסקיים בקבלת מימון מתאגידים פיננסיים בישראל לצורך מימוש עסקאות מסוגים שונים.

ירושות ועזבונות

ירושות ועזבונות

 • ניסוח צוואות.

 • הגשת בקשות לצו קיום צוואה ו/או לצו ירושה לרבות עבור מנוחים אשר מקומם מושבם לא היה בישראל.

 • הסדרת רישום זכויות בנכסים אשר התקבלו בירושה.

משפט מסחרי

משפט מסחרי

 • ייעוץ, ליווי וניסוח הסכמי ניהול ושותפים.

 • הקמת ופירוק חברות.

 • ניסוח הסכמי הלוואה וטיפול ברישום ובמחיקת שיעבודים ברשם החברות וברשם המשכונות.

ייצוג בהליכים ותביעות בפני המפקח/ת על רישום המקרקעין

 • ניסוח והגשת תביעות, בקשות וצווי מניעה.

 • ייצוג בהליכים כנגד דיירים סרבנים בפרויקטים של תמ"א 38.

bottom of page