top of page

הרפורמה במשכנתאות למגורים שהחלה בשנת 2021

הקדמה

בחודש דצמבר 2020 הודיע בנק ישראל, כי בכוונתו לבטל את מגבלת ריבית הפריים בהלוואות המשכנתא למגורים והשינוי

נכנס לתוקף לאחרונה לנוטלי משכנתאות חדשות. המשמעות של השינוי היא לא פחות מדרמטית משום שהיא מאפשרת הגדלת רכיב הריבית הזול יותר - "ריבית הפריים" - לעד שני שליש מהמשכנתא לעומת שליש כפי שהיה קודם לשינוי.

משמעות הרפורמה עבור ציבור רוכשי הדירות

השינוי מסייע לנוטלי משכנתאות לבצע השוואה בין הצעות הבנקים להלוואת משכנתא ויוצר גם יותר שקיפות בתחום, זאת מאחר וניתן עתה ליטול משכנתא בתמהיל של שני שליש לפי ריבית הפריים ושליש נוסף בריבית קבועה - נתונים שיותר קל להבין "ולעכל".

זאת, לעומת העבר שבו תמהיל הריביות במשכנתאות כלל גם רכיב של ריבית משתנה שאת המשמעויות הכספיות שלו היה יותר קשה להבין משום שרכיב הריבית המשתנה הושפע מנתונים שונים כמו למה הוצמד רכיב הריבית המשתנה וכל כמה זמן היא משתנה.

Comments


bottom of page